23.06.2020

Witam Wszystkich,

Pierwsza bitwa z Covid-19 wydaje się być za nami. Krok po kroku, obostrzenia zostają znoszone, dając nam codziennie co raz większą swobodę. Świat wygrał tę pierwszą bitwę, płacąc za nią dość dużą cenę, ale nie wygrał wojny, która jeszcze przed nami.

Ta pierwsza bitwa pozwoliła nam się zjednoczyć w obliczu nadchodzącego zagrożenia. Udowodniła, że solidarność ponad osobistym interesem jest silniejsza od wirusa i dzięki temu wygraliśmy.

Chciałbym przede wszystkim podziękować tym wszystkim osobom, które się zmobilizowały i zaangażowały w pracę podczas tej sześciotygodniowej „śpiączki” – całkowitego postoju naszej działalności. Osobom, które dzięki swoim działaniom, odwadze i iskrze, wbrew panującym warunkom, zachowały „ducha zespołu”.

Ta mobilizacja pozwoliła nam również na uszycie prawie 200 000 maseczek ochronnych, z czego około 30 000 daliśmy charytatywnie różnym organizacjom: szpitalowi jednoimiennemu w Zgierzu, oddziałowi onkologicznemu w Warszawie, zakładowi opiekuńczemu dla dzieci niepełnosprawnych w Jaszkotlu. Przepisy Rodo nie pozwalają mi na upublicznienie nazwisk, ale jestem pewien, że dużo osób rozpozna się w moich słowach. Było to nasze najpiękniejsze zwycięstwo, pomimo strat jakie ponieśliśmy przez czas postoju.

Dzięki programom pomocowym oferowanym przez rząd, mogliśmy skorzystać z Tarczy Antykryzysowej, która między innymi pozwoliła nam pracować na 80% naszych możliwości w maju i czerwcu, co ułatwiło nam stabilny i progresywny rozruch.
Decyzja okazała się trafna ponieważ dzięki niej mieliśmy czas na ponowne zebranie zamówień, uruchomienie produkcji i zabezpieczenie nam najbliższej przyszłości. Dzięki niej mogliśmy cofnąć wręczone wypowiedzenia i zachować praktycznie stan zatrudnienia bez zmian. Jestem świadom, że ta decyzja niestety miała dla Was wszystkich konsekwencje finansowe i bardzo chciałem Wam za to podziękować ponieważ dzięki temu mogliśmy ponownie uruchomić naszą działalność, a już w lipcu rozpocząć produkcję na poziomie 100%.

Chciałbym również podziękować władzom Skierniewic i Człopy, które pozytywnie odpowiedziały na naszą prośbę o obniżenie podatku od nieruchomości. Na obecną chwilę, czekamy jeszcze na odpowiedź ze strony władz Koluszek.

Strategia na dzień dzisiejszy, to wykorzystanie okazji i produkowanie jak najwięcej do czasu nadejścia drugiej fali, o której mówią media, jednak postanowiłem w tym tygodniu mimo wszystko, że wbrew względom ekonomicznym i brakiem pewności jutra, wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać z urlopu w sierpniu. Pozwoli to wszystkim, mimo istniejącego kryzysu, na korzystanie z zasłużonego, letniego wypoczynku w gronie rodzinnym.
Wygraliśmy pierwszą bitwę, jednak musimy pamiętać, że niestety, ale wojna jeszcze się nie skończyła. Musimy pozostać nadal ostrożni w gestach codziennego życia, aby chronić nasze rodziny i nasze otoczenie. Proszę więc wszystkich o jak największą uwagę i respektowanie zasad sanitarnych, które mogą uchronić nas przed wirusem. Wszyscy widzieli, bądź słyszeli dzięki mediom, jakie konsekwencje ma pojawienie się wirusa w miejscach pracy.
Pozostańmy więc razem solidarni, widząc, że w dobie kryzysu taka strategia okazuje się opłacalna dla wszystkich, historia naszego narodu pokazała to wiele razy.

Dziękuję za Wasze zaufanie

David Lhomme

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAKOŃCZENIE PRZESTOJU EKONOMICZNEGO

Zarząd Firmy Stella Sp. z o.o. podjął decyzję o zakończeniu przestoju ekonomicznego z końcem kwietnia 2020 r. i wznowieniu produkcji od maja 2020 r.

W dniu 4 maja 2020 r. wracamy do pracy.

Jednocześnie będziemy korzystać z nowej formy rządowego programu pomocowego dla firm.

O wynikających z programu zmianach organizacyjnych dotyczących czasu pracy pracownicy zostaną poinformowani w dniu 4 maja 2020 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MASECZKI OCHRONNE DLA PRACOWNIKÓW

Dla pracowników Stella Sp. z o.o. w Skierniewicach jest przygotowany pakiet z maseczkami ochronnymi.
Do odbioru: od 16-04-2020 na portierni Zakładu Stella przy ul. Zwierzynieckiej 2.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Witam Wszystkich,

Obecny kryzys spowodowany COVID-19 i zmiana sytuacji z tym związana, wskazują niestety, że jeszcze długi czas kwarantanny będzie konieczny w całej Europie, zanim powrócimy do normalności.

Świat i Europa zatrzymały się. Nasi klienci zaprzestali swojej działalności.
Wszyscy wsłuchujemy się w napływające informacje, obserwujemy sytuacje, aby móc ustalić możliwą datę powrotu do lepszych dni.

Wydaje się dziś oczywiste, że plan otworzenia ponownie fabryk 6 kwietnia 2020 jest nie do zrealizowania. Dzisiejsze informacje pozwalają sądzić, że stopniowe uruchomienie działalności może mieć miejsce w miesiącu maju.
Oczywiście, będziemy na bieżąco pilnie śledzić wszystkie informacje i zachodzące zmiany, w celu ustalenia ponownego otwarcia zakładów.

Jak wszyscy wiecie, Rząd Rzeczypospolitej wprowadził Tarczę Antykryzysową z różną formą pomocy, aby utrzymać przedsiębiorstwa takie jak nasze, przeżywające kryzys. Utrzymać i ochronić Stellę i Iliko, narzędzia pracy, aby móc wrócić i dalej prowadzić naszą działalność.

W związku z powyższym, zdecydowałem wprowadzić Postój Ekonomiczny w Stelli i Iliko na okres dwóch miesięcy: kwiecień–maj. Oczywiście, celem jest jak najszybszy powrót do pracy i możliwe skrócenie tego okresu, jeżeli warunki nam na to pozwolą.

Jestem świadomy, że mimo wsparcia oferowanego przez Rząd, ten czas będzie wymagał od nas poświęcenia.

Jestem pewien, że rozumiecie wszyscy moją decyzję. Jak również tego , że wiecie, że naszym wspólnym celem jest pozostanie solidarnymi w tym trudnym i niepewnym czasie.

Zostańmy razem i solidarni dla naszych rodzin i Polski.

Dziękuję za Wasze zaufanie

David Lhomme

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INFORMACJA O PRZESTOJU EKONOMICZNYM

Zarząd Stella sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje, że na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568) w Spółce wprowadzono przestój ekonomiczny.

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego spowodowane było spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o wartości wskazane w powołanej powyżej ustawie, przy jednoczesnym spełnieniu przez Spółkę pozostałych wymogów ustawowych.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ustalono w porozumieniu zawartym w dniu 01.04.2020r., na podstawie art. 15g ust. 11 i 14 powołanej powyżej ustawy, z przedstawicielami pracowników Stella sp. z o.o. wyłonionymi zgodnie z art. 15g ust. 11 pkt 4) ustawy.

W oparciu o wskazane powyżej porozumienie przestój ekonomiczny trwać będzie od 01.04.2020 do 31.05.2020 r.

Przestojem objęci są pracownicy zatrudnieni w spółce Stella we wszystkich lokalizacjach w jakich spółka prowadzi działalność tj:
93-402 Łódź, ul. Pabianicka 184/186,
96-100 Skierniewice, ul. Zwierzyniecka 2,
95-040 Koluszki , ul.Budowlanych 51,
98-100 Łask ul. Stefana Batorego 33d
Z wyjątkiem wskazanych pracowników dla zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania ruchu Spółki Stella.

W okresie przestoju pracownikom nim objętym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone o 50%, przy czym, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14 dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres.
Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory.

Istnieje możliwość zawiadomienia drogą mailową na adres:

Stella Skierniewice/Łask/Koluszki: kadrysk@stella-furniture.pl

Stella/ Poldem Łódź: kasia@poldem.pl

Iliko: maria@iliko.com.pl

poprzez przesłanie skanu wypełnionego Oświadczenia.

Jeżeli nie ma innej możliwości to formę papierową dostarczyć na portiernię Firmy przy ul. Zwierzynieckiej 2.