Dołącz do nas!

rekrutacja.stella@poldem.pl

+48 539 928 627

 Miejsce pracy: Skierniewice, ul. Zwierzyniecka 2

PRACOWNIK PRODUKCJI

Opis stanowiska:

 • wykonywanie czynności produkcyjnych
 • obsługa urządzeń pomocniczych związanych z produkcją
 • realizacja zadań wynikających z planu produkcji oraz poleceń przełożonego
 • dbanie o jakość produktu w procesie produkcji

Poza tym poszukujemy pracowników na stanowiska:

Tapicer, Stolarz, Magazynier – zapewniamy przyuczenie

 Miejsce pracy: Skierniewice, ul. Zwierzyniecka 2

SZWACZKA

opis stanowiska:

 • Szycie elementów pokrowca do mebla z tkanin i tkanin skóropodobnych: pufa, sofa, narożnik
 • maszyna overlock – łączenie elementów tkaniny z owatą
 • maszyna stębnówka jednoigłowa – szycie montażowe pokrowca (zszywanie, stębnowanie)
 • maszyna stebnówka 2-igłowa – przeszycia ozdobne
 • maszyna do ściegów ozdobnych – wykonanie przeszycia ozdobnego
 • Skanowanie pokrowca uszytego w celu wyliczenia akordu.
 • Przekazanie kompletnego pokrowca do Kontroli Jakości.
 • Czytanie dokumentacji technologicznej (dostępnej przy każdej maszynie)

 

Zapewniamy :

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (wynagrodzenie podstawowe + premia)
 • Terminowa wypłata wynagrodzeń
 • pakiet medyczny, benefity pracownicze
 • Możliwość zakupu naszych mebli po obniżonych cenach
 • Zapewniamy rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych ( szkolenia wewnętrzne, awanse stanowiskowe)

Oczekiwania:

 • Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym
 • Mile widziane doświadczenie na produkcji
 • Rzetelność, dokładność, sumienność
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe

 

Proszę o składanie CV w portierni zakładu produkcyjnego Stella Furniture lub mailowo: 

 

Stella Furniture

Zwierzyniecka 2

96-100 Skierniewice

rekrutacja.stella@poldem.pl

Stella Furniture

Administrator (Pracodawca)
Stella Spółka z o.o.
Z siedzibą w Łodzi
ul. Pabianickiej 184/186.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Stella Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 184/186.
2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się z nami pod adresem e-mail: inspektorrodo@stella-furniture.pl
3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. f czyli prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zawartych w CV, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.
4. Pracodawca nie będzie udostępniał danych osobowych Kandydata żadnym odbiorcom.
5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 1 roku od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej.
6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO
7. Kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu realizowanego na zasadach określonych w RODO.
8. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
9. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
10. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne przeprowadzenia rekrutacji. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, ale bez ich bez przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie.

Dane adresowe

Stella Furniture

Zwierzyniecka 2

96-100 Skierniewice

Kontakt

 • rekrutacja.stella@poldem.pl