Poszukujesz atrakcyjnej ścieżki kariery? Naucz się zawodu TAPICERA lub SZWACZKI. Zyskaj stabilne zatrudnienie i zacznij tworzyć piękne meble razem z nami.

Oferta jest dla Ciebie jeśli chcesz:

=

Nauczyć się zawodu pod okiem wykwalifikowanych instruktorów

=

Zdobywać praktyczną wiedzę i umiejętności krok po kroku

=

Nabyć umiejętności manualne

=

Zarazić się miłością do tworzenia mebli

Stawiamy na:

=

Cierpliwość – przyuczana osoba pozna cały proces, każdą czynność i zadanie. Wszystko dokładnie wyjaśnimy, odpowiemy na pytania i wątpliwości

=

Ćwiczenia – stawiamy na wiele godzin solidnej nauki, podczas której szkolony ma realną szansę nauczenia się zawodu i nabycia wymaganych umiejętności manualnych

=

Fachowość – chcemy przekazać przyuczanym osobom wszystko, na czym znamy się najlepiej. Chcemy kształcić specjalistów, którzy będą tworzyć z nami meble

Szkoła tapicerska

Kandydat otrzymuje:

=

Umowę o pracę

=

Profesjonalne przeszkolenie, które gwarantuje wykonywanie w przyszłości zawodu TAPICERA

=

Niezbędne narzędzia do pracy

=

Cierpliwość naszego specjalisty

=

Zatrudnienie w stabilnej, rozwijającej się firmie

=

Wiedzę i porady naszego zespołu

Od kandydata oczekujemy:

=

Chęci nauki zawodu

=

Zaangażowania podczas szkolenia

=

Podstawowych umiejętności manualnych

=

Zadawania najcięższych pytań!

Osoba szkolona na tapicera, otrzymuje niezbędne narzędzia, stanowisko pracy oraz instruktora. Na początku swojej nauki wykonuje proste czynności, takie jak tapicerowanie podłokietników, zagłówków i korpusów. Do pozostałych obowiązków należy demontaż pokrowców z elementów zgłoszonych jako reklamacje.

To w tym czasie szkolona osoba poznaje narzędzia oraz specyfikę pracy. Ten etap trwa 3 miesiące, po których wspólnie z instruktorem omawiane są postępy w nauce.

Pracownik zostaje następnie skierowany do kolejnego etapu szkolenia – którego zadaniem jest opanowanie tapicerowania  całych brył: siedzisk i oparć.

Należy zaznaczyć, że cały proces szkolenia – jego powodzenia i przebiegu – uzależniony jest od personalnych umiejętności manualnych oraz determinacji. Czas ten pomoże zweryfikować talent, fach i chęci potencjalnego pracownika.

Miejsce: kompletacja – tapicernia

Czas trwania: 6 miesięcy

Szkoła szwalnicza

Kandydat otrzymuje:

=

Umowę o pracę

=

Profesjonalne przeszkolenie, które gwarantuje wykonywanie w przyszłości zawodu SZWACZKI

=

Stanowisko pracy oraz sprzęt

=

Opiekę naszego specjalisty

=

Wiedzę i porady naszego zespołu

=

Zatrudnienie w stabilnej, rozwijającej się firmie

Od kandydata oczekujemy:

=

Chęci nauki zawodu

=

Zaangażowania podczas szkolenia

=

Precyzyjności i poczucia estetyki

=

Łatwości w pracy manualnej

Osoba szkolona na stanowisko szwaczki:

– Nie musi znać podstaw obsługi maszyny szwalniczej.

– Szkolimy z podstaw szycia i obsługi maszyny. 

-Na początkowym etapie kluczowa jest determinacja i predyspozycje kandydata -szkolony otrzymuje najpierw proste elementy do szycia – poszewki na poduszki dekoracyjne lub oparciowe.

Na późniejszym etapie przyuczany rozpoczyna szycie bardziej wymagających elementów – pokrowców na korpusy do mebli.

Pierwszy etap trwa około 3 miesiące. Oceniane jest zaangażowanie, umiejętności i predyspozycje.

Drugi etap może potrwać od 3 do 6 miesięcy. Kandydat przypisany jest do maszyny szwalniczej, na której zaczyna się szkolić. Każdy szkolony jest pod opieką osoby wyznaczonej przez Kierownika Szwalni.

 

Miejsce: szwalnia
Czas trwania: 3 do 9 miesięcy

Proszę o składanie CV mailowo lub w portierni zakładu produkcyjnego Stella Furniture:

 

Stella Furniture

Zwierzyniecka 2

96-100 Skierniewice

rekrutacja.stella@poldem.pl

Stella Furniture

Administrator (Pracodawca)
Stella Spółka z o.o.
Z siedzibą w Łodzi
ul. Pabianickiej 184/186.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Stella Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 184/186.
2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się z nami pod adresem e-mail: inspektorrodo@stella-furniture.pl
3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. f czyli prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zawartych w CV, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.
4. Pracodawca nie będzie udostępniał danych osobowych Kandydata żadnym odbiorcom.
5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 1 roku od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej.
6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO
7. Kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu realizowanego na zasadach określonych w RODO.
8. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
9. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
10. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne przeprowadzenia rekrutacji. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, ale bez ich bez przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie.

Dane adresowe

Stella Furniture

Zwierzyniecka 2

96-100 Skierniewice

Kontakt